Ma t/m vrijd. 8.30 - 21.30

Zaterdag 8.30 - 12.30

Zondag 10.00 - 12.30  sept t/m mei.

Nieuws

Licentie Zwem ABC 


Sport-en squashcentrum van Hurck voldoet aan hogere kwaliteitsstandaard voor het Zwem-ABC.          

 

Sportcentrum van Hurck uit Harlingen heeftals een van de eerste zwembaden in Nederland de Licentie Zwem-ABC in Den Haag uit handen van Mervyn Stegers ontvangen, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Daarmee voldoet sportcentrum van Hurck aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. Sportcentrum van Hurck behoort tot de eerste zwemlesaanbieders van de in totaal 1.250 die de overstap kunnen gaan maken van de huidige ‘Erkenning’ naar het verkrijgen van een Licentie Zwem-ABC. Deze Licentie geeft de klant duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

 

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut waarin de partijen RECRON, VSG en KNZB bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Deze partijen streven naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd.

 

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma"s Zwemdiploma"s, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

 

Sportcentrum van Hurck heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.

 

Mervyn Stegers, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, licht de invoering van de Licentie Zwem-ABC toe: “In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen voor het diploma. Vanaf 1998 bestaat de huidige BREZ en moet iedereen bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Nu  maken we een volgende stap en komt er meer eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder. Iedere ouder vindt het belangrijk dat zijn of haar kind les krijgt van een goed opgeleide zwemonderwijzer die gescreend is en een VOG heeft. De zwemlesaanbieders krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Zwemlesaanbieders die na die datum hieraan niet kunnen voldoen, mogen het Zwem-ABC niet meer uitgeven. Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.”

 

Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma’s en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

 
Zwemschool van Hurck ontvangt verlenging licentie zwem ABC!

Sinds 2014 is sportcentrum van Hurck in het bezit van de licentie Zwem ABC. Dit houd in dat zij in Harlingen het erkende ABC zwemdiploma mogen verstrekken aan hun opgeleide examen leerlingen. Het NPZ-NRZ diploma is het enige erkende zwemdiploma door de overheid. De lessen zijn van maandag t/m zaterdag voor A,B of C diploma.