Van 22 juli t/m 1 sept  vakantierooster.

Open ma t/m woe van 8.30 tot 21.00.

 

 

Algemene voorwaarden

1. Contributies lopen via SEPA incasso op de 1e werkdag van het kalenderkwartaal voor kwartaal of jaar, afhankelijk van het gekozen lidmaatschap. Dit gegeven wordt zodanig als vooraankondiging gebruikt. Bij latere, contante of overschrijvingsbetaling is de contributie door extra bank c.q. administratiekosten € 5,00 hoger. Het machtigingskenmerknummer dat na de incasso bij uw/jou naam op het bankafschrift staat, kan samen met het incassant ID-nummer van sportcentrum, gebruikt worden bij eventueel contact met uw/jouw bank.
2. Stopzetten van het gekozen lidmaatschap dient schriftellijk (niet per mail) te gebeuren bij de baliemedewerker van het sportcentrum.
Stopzetten via de post (niet per mail) dient u telefonisch te herbevestigen.
Een lidmaatschap geldt in ieder geval altijd voor de duur van 1 kalenderkwartaal en wordt evenals het jaarlidmaatschap zonder opzegging stilzwijgend met de gekozen abonnementsperiode verlengd. De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging tijdens de abonnementsperiode heeft geen restitutie tot gevolg.
3. De contributies zijn berekend over 12 maanden en worden jaarlijks aangepast.
De vakanties lopen parallel aan die van het basisonderwijs. Bepaalde lessen worden geclusterd of vervallen tijdens deze periode. Het sportcentrum is wel geopend, eventueel aangepast, ook aan zon- en/of feestdagen. De contributies lopen tijdens deze periode door.
4.Het sportcentrum stelt zicht niet verantwoordelijk voor vermiste of beschadigde eigendommen. Geef waardevolle spullen in bewaring.
Het sporten en/of verblijven in onze accomodatie geschiedt op eigen risico.
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van sportcentrum van Hurck gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
5.Doorlopende machtiging SEPA. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan sportcentrum van Hurck om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw/jou bank om een bedrag van uw/jouw rekening af te schrijven en uw/jouw bank om doorlopend een bedrag, afhankelijk van het gekozen lidmaatschap van uw/jouw rekening af te schrijven overeenkomstig uw/jouw opdracht.

De incassomachtiging vervalt automatisch bij schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap. Neem binnen acht weken na afschrijving contact op me uw bank als u/jij het niet eens bent met de afschrijving. Vraag uw/jouw bank naar de voorwaarden.