Van 22 juli t/m 1 sept  vakantierooster.

Open ma t/m woe van 8.30 tot 21.00.

 

 

Privacy Statement

 

ALGEMEEN

Als je een lidmaatschap hebt, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig.

Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:

1. Welke gegevens wij van jou verwerken.

2. Waarom wij dat doen.

3. Hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

ONLINE SURF- EN KLIKGEDRAG

Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres.Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

COOKIES

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar jouw browser  stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server jouw

browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia).

Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer je jouw login wilt opslaan in de browser, zodat je hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen.

Onze website maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden.

GEGEVENS BIJ AANVRAGEN

Bij het aanvragen van informatie of lidmaatschap verwerken wij jouw voornaam, achternaam en telefoonnummer.

GEGEVENS VAN LEDEN EN OUD-LEDEN

Bij het afsluiten van een lidmaatschap  of abonnement verwerken wij jouw voornaam,achternaam, geslacht, adres, postcode,woonplaats,telefoonnummer, geboortedatum, IBAN rekeningnummer en e-mailadres.

Voor calamiteiten verzamelen we ook een telefoonnummer in geval van nood.

WAAROM VERWERKEN WIJ JE GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

Deze diensten zijn:

- Inschrijving in ons mailbestand voor het sturen van e-mails/nieuwsbrieven omtrent alle informatie die voor jou als lid relevant kan zijn. Zoals veranderingen in het rooster, aanbieden van speciale arrangementen, organiseren evenementen.

- Incasseren van abonnementsgelden. Het inschrijfformulier is tevens een automatische incasso machtiging. Hiervoor maken wij gebruik van het Software pakket Ibanc waarin je IBAN banknummer, voornaam, achternaam en je soort abonnement wordt ingevoerd.

De gegevens uit het Ibanc pakket worden d.m.v. het uploaden van een databestand geladen in het incassopakket van de Rabobank en vervolgens door Rabobank geïncasseerd.

Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

WETTELIJKE VERPLICHTING

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MARKETINGACTIVITEITEN

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap).

Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.

ONDERZOEK

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

HOE GAAN WIJ OM MET JOUW GEGEVENS?

BEVEILIGING

We zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers jouw gegevens inzien. Bovendien

gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser

instellingen.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JE

PERSOONSGEGEVENS?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heb je bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van je hebben?

Dan kun je altijd contact opnemen met ons sportcentrum.0517-416000